Bab 4 Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaanexternal image Magnifying_Glass.gifexternal image blue-water-and-sky_1440_x_900.jpgexternal image sea-sunset-wallpapers_11288_1920x1440.jpgexternal image images?q=tbn:ANd9GcQBbd5rS6sjWopL1bzzMUYxWBlhOSH85oJrxsRIY2rOoai4C8Qh-Qexternal image 1-1192373997.jpgPerkara-perkara yang telah diterangkan dalam video ini ialah

 • Semua rakyat Malaya tidak berniaga dan bekerja untuk hartal
 • Faktor-faktor rakyat Malaya berasa gembira dan bebas apabila British datang kembali
 • Peristiwa yang telah berlaku semasa pendudukan Jepun di negara kita
 • Bagaimanakah rakyat Malaya mendapatkan idea merdeka
 • Pertubuhan-pertubahan yang telah ditubuhkan di Malaya dan Singapura
 • Reaksi penduduk kampung setelah PKMM telah ditubuhkan


external image 1-1192373997.jpgPerkara-perkara yang telah diterangkan dalam video ini ialah

 • Kemunculan Jepun di negara kita
 • Parti Komunis Malaya menyerang Malaya
 • Kebanggaan Malaysia di dunia


external image images?q=tbn:ANd9GcT5YeFA8bGYaxJmkiJeSr4qOkYvAX9t5n1GT6VOtK-2rnOXv7TvAAsi4jf7 http://www.scribd.com/doc/14871590/nota-sejarah-tingkatan-3-bab-4

4.1 Ke Arah Mencapai Perpaduan Kaum

Masalah untuk mewujudkan perpaduan :

(a) Masalah kerakyatan
(b) Masalah bahasa
(c) Masalah agama
(d) Masalah pendidikan
(e) Masalah sosial

Pendidikan ke arah perpaduan

(a) Jawatankuasa Penasihat Pusat
(b) Jawatankuasa Barnes
(c) Jawatankuasa Fenn-Wu

4.1.1 Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

 • Ditubuhkan pada tahun 1929 untuk mewujudkan perpaduan.
 • Dianggotai oleh pemimpin daripada pelbagai kaum seperti:

(a) Dato' Onn Ja'afar
View Image
View Image

(b) Tun Tan Cheng Lock
external image giving5.jpg
(c) E.E.C. Thuraisingam

4.1.2 Usaha Parti Politik

Nama Parti

Tahun Ditubuhkan

Tokoh Utama

Usaha Mewujudkan Perpaduan

UMNO

external image logo-baru-umno.jpg

1946

Dato’ Onn Ja’afar

l Membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu.

l Melonggarkan syarat kerakyatan Persekutuan dan Negeri.

l Mencadangkan Sistem Ahli.Tunku Abdul Rahman
external image Tunku+abdul+Rahman+Putra+al+Haj.jpg
l Menubuhkan Parti Perikatan.

MIC

external image big+mic.png

1946
K.L. Devaser
external image devaser.jpg

l Menyokong perjuangan Dato’ Onn Ja’afar dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.

l Menganggotai Parti Perikatan pada tahun 1955.

MCA

external image 292x300..MCA_1.jpg

1949
Tun Tan Cheng Lock

l Menyokong perjuangan Dato’ Onn Ja’afar dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.

l Menyokong Tunku Abdul Rahman membentuk Parti Perikatan.

IMP

1951
Dato’ Onn Ja’afar

l Menegakkan konsep kerjasama kaum dalam satu parti.

l Membuka keahlian kepada semua kaum.

PAS

1951
Haji Ahmad Fuad

l Membuka keahlian kepada semua orang Islam tanpa mengira kaum.

l Menyertai Konvensi Nasional tajaan UMNO pada tahun 1954.

Parti Negara

external image PA270140.JPG

1954
Dato’ Onn Ja’afar

l Terbuka kepada semua kaum.

l Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibu atau bapa telah menjadi warganegara Tanah Melayu.

l Mendukung konsep kerjasama kaum dalam satu parti.


external image 2010-08-31_Spotlight_Majestic_Front_2.jpg
 • Tun Tan Cheng Lock berucap dalam majlis penubuhan Independence of Malaya Party (IMP) di Hotel Majestic, Kuala lumpur pada 16 September 1951.
 • Hotel ini pernah dijadikan Balai Seni Lukis Negara.

4.1.3 Pendidikan Alat Perpaduan

Sistem Pendidikan

(a) Untuk melahirkan perpaduan di kalangan generasi muda Persekutuan Tanah Melayu.

Sistem Sekolah external image images?q=tbn:ANd9GcRVFwltkBuPwgqga1KKZVL_MzhB2ODszNxJfxd_JnS5TN71o9Nong

Terdapat lima jenis sistem sekolah sebelum merdeka iaitu

Sekolah agam Islam
@ Bahasa penghantar: Bahasa Melayu & bahasa Arab
@ Pembiayaan sendiri & bebas daripada kawalan British
@ Dua peringkat pengajian: rendah & menengah
@ Melanjutkan pelajaran ke Indonesia, Mesir, India
Sekolah Vernakular Melayu
@ Bahasa penghantar: Bahasa Melayu
@ Didirikan oleh kerajaan British
@ Dibinakan di kawasan luar bandar
@ Pengajian terhad kepada peringkat rendah sahaja
@ Tidak berpeluang menjawat jawatan tinggi
@ Pengajian tinggi ke Maktab Pergurusan Sultan Idris (MPSI)
Sekolah Vernakular Cina
SMJK Kwang Hua
SMJK Kwang Hua
@ Bahasa penghantar: Bahasa Cina
@ Dibiayai persendirian & parti politik
@ Di kawasan bandar
@ Hingga peringkat menengah
@ Peluang belajar hingga peringkat tinggi
Sekolah Vernakular Tamil
@ Bahasa penghantar: Bahasa Tamil
@ Dibiayai pihak estet
@ Di kawasan estet
@ Hanya pendidikan rendah
@ Tidak peluang melanjutkan pelajaran & berjawatan tinggi
Sekolah Vernakular Inggeris
@ Bahasa penghantar: Bahasa Inggeris
@ Dibiayai oleh British
@ Di kawasan bandar
@ Sehingga pendidikan menengah & universiti
@ Peluang menjawat jawatan tinggi

Cadangan Laporan Pelajaran Tanah Melayu

(a) Laporan Barnes 1951
(b) Laporan Fenn-Wu
(c) Ordinan Pelajaran 1952
(d) Laporan Razak 1956

4.2 Kerjasama Kaum Ke Arah Berkerajaan Sendiri

4.2.1 Sistem Ahli

external image datuk-khoo-siak-chiew.jpg

- Diperkenalkan pada tahun 1951 untuk melatihkan orang Melayu dan kaum lain dalam pentadbiran Tanah Melayu.
- Idea penubuhan Sistem Ahli telah dicetuskan oleh Dato' Onn Ja'afar dan disokong oleh pihak British serta raja-raja Melayu.
- Sistem Ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga bulan Jun 1955.

Ciri-ciri Sistem Ahli

- Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pengawai dan tokoh masyarakat.
- Anggotanya dikenali sebagai Ahli.
- Pelantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.
- Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.
- Ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota:
 • 5 orang penduduk Tanah Melayu ( 3 orang Melayu, 1 orang Cina dan 1 orang India)
 • 4 orang Pengawai British
Antara anggota Sistem Ahli
 • Dato' Onn Ja'afar - Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri (1951-1955)
 • Dato' Mahmud Mat - Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan (1951-1954)
 • Tunku Yaakob Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah - Ahli Pertanian dan Perhutanan (1951-1955)
 • Dato' E.E.C. Thuraisingam - Ahli Pelajaran (1951-1955)
 • Dr. Lee Tiang Keng - Ahli Kesihatan (1951-1954)

4.2.2 Kelonggaran Syarat Kerakyatan Persekutuan

- Jawatankuasa Hubungan antara Kaum ditubuhkan pada tahun 1949.
- Jawatankuasa ini membuat cadangan melonggarkan syarat kerakyatan kepada golongan imigran supaya mereka mencurahkan taat setia sepenuhnya kepada Persekutuan Tanah Melayu.
- Kelonggaran bermatlamat untuk mengelakkan golongan imigran daripada terus terpengaruh dengan Parti Komunis Malaya.
- Di peringkat Persekutuan dan negeri, syarat dilonggarkan seperti:
Peringkat Persekutuan
Secara Kuat Kuasa Undang-Undang, Secara Permohonan, Secara Naturalisasi
Peringkat Negeri
Secara Kuat Kuasa Undang-Undang, Secara Permohonan

external image history.gif4.2.3 Pembentukan Parti Perikatan

1. Parti Perikatan ditubuhkan untuk menwujudkan kerjasama politik.
2. Penubuhan Parti Perikatan akan melahirkan perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum.Parti Perikatan dibentuk secara berperingkat mengikut keperluan politik semasa.
3. Pihak British menyokong kerjasama antara parti kerana akan wwujud suasana politik yang stabil dan kepentingan ekonominya di Persekutuan Tanah Melayu akan terjamin.
Peringkat penubuhan Parti Perikatan:
1955
- Kemasukan MIC dalam Parti Perikatan.
- Parti Perikatan menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan.
- Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan.
1954
- Konvensi Nasional diadakan.
- Perikatan UMNO-MCA dibentuk.
- Kerjasam ini diperluas ke seluruh Persekutuan Tanah Melayu bagi memenangi pilihan raya negeri.
1952
- Pakatan UMNO Kuala Lumpur dengan MCA Selangor dalam pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur.
- Pakatan ini memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingankan.
- Pemimpinn utama UMNO dan MCA menyambut baik pakatan ini dan merundingkan pembentukan pakatan yang lebih besar di peringkat Tanah Melayu.
4. Kerjasama antara kaum melahirkan perpaduan kaum dan menjadi senjata yang berkesan untuk menolak pengaruh komunis di kalangan penduduk Tanah Melayu yang mengacam perkembangan ekonomi.
5. Kerjasam antara kaum yang wujud dalam parti Perikatan melemahkan pengaruh Parti Komunis Malaya.

4.2.4 Pilihan Raya

4.2.4.1 Pilihan Raya Majlis Bandaran

1. Pilihan Raya Majlis Bandaran yang pertama telah diadakan di George Town, Pulau Pinang pada bulan Disember 1951 untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan menjalankan tanggungjawab mereka ke arah berkerajaan sendiri.
2. Parti Radikal yang dianggotai pelbagai kaum telah memenangi 6 kerusi daripada 9 kerusi.
3. Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur telah diadakan pada bulan Februari 1952.
4. Dato' Yahya Razak, Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Raya Bahagian UMNO Kuala Lumpur telah berkerjasama dengan Tun HS. Lee, Pengerusi MCA Selangor.
5. UMNO-MCA memenangi 26 daripada 37 kerusi Majlis Bandaran.

4.2.4.2 Pilihan Raya Negeri

1. Pilihan Raya Negeri mula diadakan pada tahun 1954.
2. Perikatan UMNO-MCA telah memenangi 226 daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan.
3. Kemenagan ini menujukkan penerimaan orang ramai terhadap kerjasama antara kaum dalam politik tanah air.

4.2.4.3 Pilihan Raya Majlis Perundangan persekutuan

1. British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pilihan Raya pada tahun 1954.Jawatankuasa ini dianggotai oleh Pengawai kanan British dan wakil parti politik.
2. Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) ialah sebanyak 100 kerusi.
3. Jawatankuasa ini mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli MPP dilantik oleh Persuruhjaya Tinggi British.
4. Parti Perikatan telah menentang cadangan itu dan menuntut tida per lima ahlinya dipilih.
5. Tunku Abdul Rahman telah pergi ke London untuk memohon kepada kerajaan British mendapatkan kerusi pilihan raya.
6. Parti Perikatan mengeluarkan manifesto bagi meraih sokongan.
Manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya MPP yang pertama:
 • Mencapai kemerdekaan dalam tempoh empat tahun.
 • Mewajibkan pendidikan rendah.
 • Melindungi hak raja-raja Melayu sebagai Raja Berpelembagaan.
 • Menamatkan darurat.
 • Menjadikan perkhidmatan awam yang bercorak tempatan.

7. Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada sejumlah 52 kerusi.
KemenanganParti Perikatan dalam pilihan raya tersebut disebabkan beberapa faktor yang penting.Antaranya ialah:
 • Sikap tolak ansur parti-parti yang bertanding dalam pembahagian kerusi pilihan.
 • Kebijaksanaan pemimpin parti berunding untuk mencari penyelesaian masalah politik.
 • Kesanggupan setiap kaum untuk berkongsi kuasa dalam politik negara.
 • Kesepakatan untuk menolak pengaruh Parti Komunis Malaya.
 • Semangat untuk mencapai kemerdekaan yang berkobar-kobar.
 • Manifesto pilihan raya yang dapat diterima umum.

external image flower.jpgexternal image raindrop-on-leaf-2_1600_x_1200.jpg 4.3 Rumusan external image Good_Day.gif

 • Rakyat patutlah bekerjasama untuk menjamin perpaduan dan ketenteraman negara.

 • Kita seharusnya bertolak ansur antara satu sama lain untuk memupuk semangat kerjasama dan mengeratkan hubungan antara kaum.
 • Kita mesti bertanggungjawab untuk mengekalkan keharmonian supaya negara kita dapat berjaya merdeka.